PEPELNICA IN POSTNI ČAS

S pepelnično sredo začenjamo vsakoletni postni čas. Za nas kristjane so to 40-dnevne duhovne vaje. Vključimo jih tudi letos v naš čas in prostor, ki ga živimo. Naj bo to čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del.
Post kristjane veže tudi s postno postavo. Cerkev za postni čas določa posebno obliko spokornosti: strogi post na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat v dnevu do sitega najemo in se vzdržimo mesnih jedi. Post veže kristjane od izpolnjenega 18. leta do 60. leta starosti. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Na vse druge petke v letu, razen na praznike, je zdržek mesa mogoče nadomestiti s kakšnim drugim dobrim delom. V postnem času je priporočljivo, da katero od spodaj naštetih stvari dodamo zdržku mesa: molitev, udeležba pri sveti maši tudi med tednom, osebna ali družinska molitev, obisk cerkve ali kapele, branje Svetega pisma, molitev križevega pota… Poleg zdržka mesa so še druge možnosti: vzdržek od sladkarij in poobedkov, zdržek od kave ali kajenja, zdržek od televizije, računalnika in namesto tega več časa posvetiti stikom z bližnjimi, omejitev v hrani in pijači, z namenom, da prihranjeno namenimo v dober namen. Postni čas je torej čas pokore in spreobrnjenja. V tem obdobju za nas verne posebej velja spodbuda k poglobljeni molitvi, sveti spovedi in ljubezni do bližnjega; k zatajevanju samega sebe.
Ob temeljnih “stebrih”– postu, molitvi in dobrih delih, ki jih imejmo v srcu, bo gotovo vsak našel kaj konkretnega sredi vsakdanjega življenja. Še posebej pa vabljeni tudi k spokornim pobožnostim, ki bodo v naši župniji:

Vsak postni petek in vsako postno nedeljo (razen na cvetno nedeljo) bomo pri farni cerkvi pol ure pred vsako sveto mašo namesto rožnega venca molili križev pot.

Praznik sv. Štefana

V ponedeljek, 26. decembra, smo obhajali praznik prvega mučenca svetega Štefana. Pri svetih mašah smo blagoslovili sol, ki se dodaja naši hrani in krmi za živino. Ob 10. uri pa je bila sveta maša tudi v Srednji vasi, po njej pa blagoslov konj.

Na ta dan smo se v molitvi za domovino in naš slovenski narod spomnili tudi praznika naše državne samostojnosti.

Več slik. Foto Janko Žibert.

SVETA MAŠA ZA PAPEŽA BENEDIKTA XVI.

Umrl je zaslužni papež Benedikt XVI.

V Šenčurju bomo zanj darovali sveto mašo v ponedeljek, 2. januarja, zjutraj ob 8- ih. Lepo vabljeni, da se v čim večjem številu zberemo k mašni daritvi zanj in za njegovo srečno večnost. Bodimo hvaležni za njegovo odgovorno in zavzeto petrinsko vodenje Katoliške Cerkve in ponižno služenje v njej. Naj pri Bogu posreduje za potreben blagoslov Cerkve, še posebej za prebujanje, rast in zorenje duhovnih poklicev.

Tretja adventna nedelja, sveti Ambrož

Sv. Ambrož je zavetnik čebelarjev in svečarjev. Ko je še kot dete ležal v zibelki, je nanj prišel roj čebel, ki se je potem vzdignil, ne da bi ga pičila ena sama čebela. V njegovih ustih so pustile obilico medu, kot preroško znamenje sladkosti njegovih kasnejših besed in spisov. 

Sv. Ambrož je govoril sladko kot med … Ob njegovih pridigah se je spreobrnil celo sam učitelj govorništva, sv. Avguštin. V bogoslužje je vpeljal ljudsko petje.

Svete maše v farni cerkvi so se tokrat udeležili čebelarji z svojimi prapori. S tem so pokazali tudi svojo vero in zaupanje v božjo pomoč, ki je pri njihovem delu še kako potrebna.

Več slik.

Imenovanje ključarjev

Gospod nadškof msgr. Stanislav Zore je na predlog župnika za naslednje obdobje petih let imenoval oziroma ponovno imenoval naslednje ključarje: pri župnijski cerkvi sv. Jurija v Šenčurju so ponovno imenovani vsi štirje ključarji: Zdravko Logar, Sebastian Mohar, Stane Remic in Andrej Svetelj; pri podružnični cerkvi sv. Urha v Hotemažah je ponovno imenovani Zvonimir Čebulj in novoimenovani Uroš Ferjan; pri podružnični cerkvi Povišanja sv. križa na Prebačevem sta ponovno imenovana Štefan Zupan in Janez Novak; pri podružnični cerkvi sv. nadangela Mihaela na Olševku sta ponovno imenovana Janez Sajevic in Damjan Jamšek; pri podružnični cerkvi sv. Mateja v Hrastju sta ponovno imenovana Andrej Sukič in Marjan Kadivec; pri podružnični cerkvi sv. Jerneja v Voklem je ponovno imenovani Jože Gašpirc in novoimenovani Slavko Pestar; pri podružnični cerkvi sv. Simona in Juda Tadeja v Vogljah je ponovno imenovani Albert Fon in novoimenovani Tadej Kuhar; pri podružničnih cerkvah sv. Katarine in sv. Radegunde v Srednji vasi je ponovno imenovani Franci Kern in novoimenovani Jure Mavri; pri podružnični cerkvi sv. Janeza Krstnika na Lužah sta ponovno imenovana Franci Štempihar in Gregor Sajevic; pri podružnični cerkvi sv. Vida na Visokem je ponovno imenovani Martin Sajovec in novoimenovani Marijan Kuhar.

Ključarji so dekrete o imenovanju prejeli na prvo adventno nedeljo, 27. novembra, pri sveti maši ob 10. uri. Več slik.

Namenite del dohodnine domači župniji

Zakon o dohodnini omogoča davčnim zavezancem, da sami odločate, komu boste namenili do 1-odstotni delež odmerjene dohodnine, ki ga država namenja za donacije ustanovam, ki so na seznamu upravičencev. Davčni zavezanci lahko torej del dohodnine, ki ga od vas v vsakem primeru vzame država in ne pomeni nikakršne dodatne davčne obremenitve, preusmerite v donacijsko podporo upravičenim organizacijam. Na seznamu dohodninskih upravičencev je tudi naša župnija Šenčur (davčna številka 23447427).

Namenitev dela dohodnine lahko oddate preko spleta na portalu https://edavki.durs.si. Sicer pa lahko obrazec za namenitev dela dohodnine dobite na elektronski povezavi eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacije – obrazci ali v cerkvi ob verskem tisku in ga najkasneje do 31. decembra s priporočeno pošto posredujete na naslov Finančni urad Ljubljana, p. p. 107, 1001 Ljubljana. Na spletni strani edavki lahko preko povezave preverite, komu ste namenili donacijo iz dohodnine in v kakšnem znesku. Podatek je viden samo vam. Vaša odločitev za vas ne predstavlja nobene dodatne finančne obremenitve. Letos ste župniji Šenčur iz naslova donacije dohodnine že nakazali 467,58 €. Vaši darovi so namenjeni obnovi našega glavnega oltarja svetega Jurija.

Iskrena hvala in Bog povrni vsem, ki ste donacijo iz dohodnine že namenili za našo župnijo.