cerkev sv. Jerneja

Voklo glavni vhod

glavni oltar desni, Martinov oltar levi, Marijin oltar prižnica spovednica

stopnice na kor  kropilnik kropilnik spovednica

svete maše

Za današnjo cerkev, pozidano leta 1862, je šenčurski kaplan Ivan Koprivnikar izrisal načrte in vodil gradnjo. Prostrana cerkev ima pročelje obrnjeno proti vasi. Posvečena je sv. Jerneju. Oltarji so iz leta 1878 in so delo Šubicev iz Poljan.