Župnijski urad Hrastje
Hrastje 192

cerkev sv. Mateja

svete maše

   

Zadnji duhovnik, ki je bival v Hrastjah, je bil g. Ivan Mihelič. Pred njim je do leta 2011 deloval duhovnik g. Miloš Briški.

Hrastje je naselje na levem bregu Save ob cesti Kranj-Smlednik med Čirčami in Prebačevim. Ob cerkvi je stari gručasti del, proti Kranju pa je v hrastovih dobravah nastalo novi del naselja. Stari del kraja ima še dokaj kmečki značaj, v novem delu pa so individualne hiše. V zgodovinskih virih se prvič omenja v 15. stoletju. V začetku 20. stoletja je Hrastje štelo 15 domačij in 93 ljudi. Do leta 1955 je zelo počasi raslo. Po tem letu pa se je število prebivalcev hitro večalo – danes šteje Hrastje okrog 1000 prebivalcev in spada v Kranjsko občino.

Sredi starega dela vasi stoji cerkev sv. Mateja, ki je bila zgrajena leta 1508 v gotskem slogu. Prvotno gotsko so prenovili v 17. stoletju. Največja znamenitost je zlat baročni oltar iz 17. stoletja. Posebnost cerkve je, da so tla v nivoju okolice.

Kapelo sv. Ane je prizidal Pirc iz obljube, ker ni imel otrok. Tega oltarja ni več, ker je v času g. Šviglja tam nastal prostor za spovednico. Drugo kapelo (stranski oltar) je l. 1817 dodal Andrej Novak (p.d. Pirc) na čast Mariji Pomočnici. Leta 1817 je bila zgrajena tudi hiša za beneficiat, potem ko je bilo zamenjana parcela z Antonom Brodarjem. Duhovnik Ignac Valenčič je bil znanlaični zdravnik. Leta 1873 so cerkev prenovili in zamenjali gotski obok nad glavnim oltarjem.

Mogočni zvonik je bil postavljen leta 1723. Pri tem delu sta sodelovali hraška in prebačevska soseska. Končno so leta 1843 sezidali še hlev. Ostrešje zvonika so menda obnovili leta 1912. Le pet let kasneje je 1. svetovna vojna odnesla bakreno kritino in dva zvonova. Manjkajoče zvonove so po vojni nadomestili z železnimi. Poleg manjših predelav in popravil vpovojnih letih, ko ni bilo možnosti za kakšna večja dela je bila cerkev leta 1981 zunaj in znotraj obnovljena. Železni zvonovi so bili leta 1998 zamenjani z novimi bronastimi.

Leta 2012 je bilo obnovljeno župnišče