Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 2023

Tudi letos bo Škofijska karitas Ljubljana osnovnošolcem in srednješolcem pomagala pri nakupu šolskih potrebščin. 

 

Prošnje družin nam posredujte najkasneje do 20. julija 2023. Izpolnite obrazec na povezavi tukaj. Za vsakega otroka vpišite, kateri razred oziroma letnik bo obiskoval v šol. letu 2023/24. V posebni prošnji, opišite družinsko situacijo, priložite vsa dokazila:

 • dokazilo o družinskih prejemkih,
 • odločbo o otroškem dodatku,
 • odločbo o štipendiji,
 • odločbo o subvenciji najemnine,
 • potrdilo o šolanju za šolsko leto 2023/24 za srednješolce,
 • potrdilo o vpisu za otroke, ki gredo v prvi razred, 

ter ostale potrebne dokumente o dohodkih, ki jih prejema družina (našteti so na priloženi izjavi). Za učence prve triade osnovne šole bo delovne zvezke in učbenike financiralo Ministrstvo za šolstvo. 

Vloge za omenjeno pomoč prinesite v sredo 20. julija 2023 ob 18.00. Izjemoma vloge lahko oddate tudi v župnišče ali v Karitasov nabiralnik do torka 19. julija 2023.

 


Obveščamo vas, da Župnijska Karitas Šenčur odslej (april 2021) ne sprejema več oblačil, saj zanje ni bilo prosilcev.

 

Od 1. oktobra 2019 dalje so uradne ure Karitasa vsak prvi torek v mesecu od 17. do 18. ure.


Župnijska karitas Šenčur

Uradne ure:

vsak prvi torek v mesecu od 17. do 18. ure.

V času praznikov ni uradnih ur.

Telefonska številka na katero smo dosegljivi v času uradnih ur: 031/516 263

 

Predstavniki Župnijske karitas Šenčur

Predsednik: Urban Kokalj žpk

Tajnik: Mateja Jeraj

Blagajnik: Mateja Rakovec Podobnik

Prostovoljci

Redne mesečne sestanke ima ŽKŠ vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 20.00 uri. Na ta dan se sestanemo prostovoljci in načrtujemo svoje delo za naprej. Lepo povabljeni vsi, ki vam skrb za ljudi v stiski ni tuja. Vsak prostovoljec prinaša v skupino svojo razpoložljivost in talente, ter s tem bogati skupino in sebe.


Kako darovati obleko

Prejemniki darovanih stvari so ljudje v gmotni stiski, ki je vir malodušja in izgube samozaupanja. Mnogi se nahajajo tudi v duševnih stiskah. Z darovanjem oblačil in drugih predmetov, ki so sodobni in lepo ohranjeni, jim pomagamo premagovati občutek manjvrednosti in zaznamovanosti.

Darovano obleko in obutev sprejemamo v času uradnih ur Župnijske karitas Šenčur. Pri darovanju se potrudimo, da je obleka čista (da čistilnica ni potrebna) in uporabna.

 

GLAVNE NALOGE SLOVENSKE KARITAS DOLOČENE V STATUTU:

 • Slovenska karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem (1. maja 1990 jo je ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca) in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve.
 • Slovenska karitas je članica Mednarodne in Evropske karitas; sprejema njena načela delovanja, usklajevanja in sodelovanja ter povezuje Slovenijo z mednarodnimi in meddržavnimi nevladnimi organizacijami na dobrodelnem in človekoljubnem področju.
 • Slovenska karitas načrtuje akcije mednarodnega pomena, spremlja njihov potek in preverja učinke. Sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in katastrof doma in po svetu ter podpira socialne projekte v tretjem svetu, upoštevajoč misijonsko razsežnost Cerkve.
 • Naloga Slovenske karitas je, da sodeluje z državnimi ustanovami, ki so pristojne za socialo, jih opozarja na pomanjkljivosti na tem področju v družbi, po svojih močeh pa jim tudi pomaga proučevati in odpravljati socialne stiske.
 • Slovenska karitas povezuje in usklajuje delo Škofijskih karitas (Ljubljana, Maribor, Koper). Sodeluje z ustreznimi službami, karitativnimi ustanovami ter gibanji doma in na tujem. Njena skrb je tudi prizadevanje za promocijo prostovoljnosti.

 

PRIORITENA PODROČJA DELA SLOVENSKE KARITAS

 • Razvoj mreže Karitas
 • Zagovorništvo
 • Sodelovanje znotraj Karitas
 • Programi in projekti pomoči v Sloveniji
 • Sodelovanje v družbi
 • Promocija, mediji in zbiranje sredstev
 • Mednarodna pomoč