Obveščamo vas, da Župnijska Karitas Šenčur odslej (april 2021) ne sprejema več oblačil, saj zanje ni bilo prosilcev.

 

Od 1. oktobra 2019 dalje so uradne ure Karitasa vsak prvi torek v mesecu od 17. do 18. ure.


Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 2020


Karitas pomaga socialno šibkejšim družinam pri nakupu šolskih potrebščin za osnovne in srednje šole za šolsko leto 2020/21.

Za pomoč v obliki bonov se lahko obrnete na nas. Vloge za omenjeno pomoč bomo zbirali v času uradnih ur in sicer do 30. junija 2020. Izjemoma lahko v času uradnih ur te vloge oddate tudi v župnišče.

 

Potrebni obrazci za oddajo vloge:

Prosimo, da vlogo tudi primerno opremite z obveznimi prilogami, navedenimi na Obrazcu.


Župnijska karitas Šenčur

Uradne ure:

vsak prvi torek v mesecu od 17. do 18. ure.

V času praznikov ni uradnih ur.

Telefonska številka na katero smo dosegljivi v času uradnih ur: 031/516 263

 

Predstavniki Župnijske karitas Šenčur

Predsednik: Urban Kokalj žpk

Tajnik: Mateja Jeraj

Blagajnik: Mateja Rakovec Podobnik

Prostovoljci

Redne mesečne sestanke ima ŽKŠ vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 20.00 uri. Na ta dan se sestanemo prostovoljci in načrtujemo svoje delo za naprej. Lepo povabljeni vsi, ki vam skrb za ljudi v stiski ni tuja. Vsak prostovoljec prinaša v skupino svojo razpoložljivost in talente, ter s tem bogati skupino in sebe.


Kako darovati obleko

Prejemniki darovanih stvari so ljudje v gmotni stiski, ki je vir malodušja in izgube samozaupanja. Mnogi se nahajajo tudi v duševnih stiskah. Z darovanjem oblačil in drugih predmetov, ki so sodobni in lepo ohranjeni, jim pomagamo premagovati občutek manjvrednosti in zaznamovanosti.

Darovano obleko in obutev sprejemamo v času uradnih ur Župnijske karitas Šenčur. Pri darovanju se potrudimo, da je obleka čista (da čistilnica ni potrebna) in uporabna.

 

GLAVNE NALOGE SLOVENSKE KARITAS DOLOČENE V STATUTU:

 • Slovenska karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem (1. maja 1990 jo je ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca) in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve.
 • Slovenska karitas je članica Mednarodne in Evropske karitas; sprejema njena načela delovanja, usklajevanja in sodelovanja ter povezuje Slovenijo z mednarodnimi in meddržavnimi nevladnimi organizacijami na dobrodelnem in človekoljubnem področju.
 • Slovenska karitas načrtuje akcije mednarodnega pomena, spremlja njihov potek in preverja učinke. Sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in katastrof doma in po svetu ter podpira socialne projekte v tretjem svetu, upoštevajoč misijonsko razsežnost Cerkve.
 • Naloga Slovenske karitas je, da sodeluje z državnimi ustanovami, ki so pristojne za socialo, jih opozarja na pomanjkljivosti na tem področju v družbi, po svojih močeh pa jim tudi pomaga proučevati in odpravljati socialne stiske.
 • Slovenska karitas povezuje in usklajuje delo Škofijskih karitas (Ljubljana, Maribor, Koper). Sodeluje z ustreznimi službami, karitativnimi ustanovami ter gibanji doma in na tujem. Njena skrb je tudi prizadevanje za promocijo prostovoljnosti.

 

PRIORITENA PODROČJA DELA SLOVENSKE KARITAS

 • Razvoj mreže Karitas
 • Zagovorništvo
 • Sodelovanje znotraj Karitas
 • Programi in projekti pomoči v Sloveniji
 • Sodelovanje v družbi
 • Promocija, mediji in zbiranje sredstev
 • Mednarodna pomoč