cerkev sv. Vida

Visoko

svete maše

Prvotna gotska cerkev je bila postavljena vsaj pred letom 1500. Sedanja, posvečena sv. Vidu in pozneje večkrat predelana, je bila dograjena leta 1665, na kar kaže tudi v pročelju vzidan kamen. Sliko sv. Vida v velikem oltarju je upodobil mojster Goetzl iz Kranja.

V 18. in 19. stoletju je bila božjepotna cerkev Žalostne Matere Božje. Znamenit je bil stranski oltar na ženski strani s podobo žalostne Matere Božje in Kristusovim grobom. K njej so romali zlasti ob postnih petkih, Visočani pa so ob tej priložnosti postavili ob cesti stojnice.

levi stranski oltar

Na desni, moški strani je oltar sv. Antona Padovanskega.

desni stranski oltar

Cerkev je lepo oskrbovana in obnovljena. 17. avgusta 1997 je pomožni škof Jože Kvas blagoslovil nov daritveni oltar.

Visoko okno zakristije Stranska ladja od zunaj zvonik

glavni oltar  

niša z Marijinim kipom   

Pred cerkvijo stoji peterokotno znamenje iz 17. stoletja, poslikano s prizori iz žalostnega dela rožnega venca.

Visoko, kapelica ob cerkvi petkotna kapelica ob cerkvi petkotna kapelica ob cerkvi petkotna kapelica ob cerkvi petkotna kapelica ob cerkvi petkotna kapelica ob cerkvi

Sredi vasi, na kamnitem Joštovem zidu, je kapelica s kipom Marije sedmerih žalosti. Propadajoči kip so prenesli tja  iz cerkve in ga restavrirali, za cerkev pa izdelali kopijo.

kapelica na Joštovem zidu