VELIKI-TEDEN-samo slike

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE 2023

Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas uvede v veliko noč.
VELIKI ČETRTEK je spominski dan, ko je Jezus s svojimi učenci obhajal zadnjo večerjo, jih posvetil v duhovnike in jim zaupal sveto evharistijo. Obenem je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil z gesto umivanja nog učencem. Obrede velikega četrtka smo začeli s sveto mašo Gospodove zadnje večerje ob 19- ih. Med sveto mašo je bil obred umivanja nog. Po sveti maši je sledila molitev z Jezusom na Oljski gori. Najprej skupna molitvena ura, po njej pa do polnoči tiha in zasebna molitev.

Vse slike.

FJ7_4802_sp

VELIKI PETEK je dan Jezusovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi post. Ob 15- ih, ko se spominjamo ure Jezusove smrti na križu, smo molili križev pot. Zvečer ob 19- ih so bili obredi velikega petka.
Vse slike.

VELIKA SOBOTA je dan, ko ob Jezusovem grobu molimo in premišljujemo Njegovo trpljenje in smrt. Ob 7- ih je bil blagoslov vode in ognja. Nato smo v Božjem grobu izpostavili Najsvetejše za češčenje in molitev.
Vse slike.

Najprej molijo možje in fantje, od 8- ih do 9- ih Frančiškova skupina, od 9- ih do 10- ih je tiha in zasebna molitev, od 10- ih do 11- ih veroučenci od 1. do 3. razreda, od 11- ih do 12- ih veroučenci od 4. do 7. razreda, od 12- ih do 13- ih birmanci, ob 13- ih je bil blagoslov velikonočnih jedi, od 13.30 do 14.30 molijo žene in dekleta, od 14.30 do 17- ih tiha in osebna molitev, ob 17- ih blagoslov velikonočnih jedi, od 17.30 do 18.30 tiha in osebna molitev, ob 18.30 molimo rožni venec.
Na veliko soboto so tudi bogoslužja z blagoslovom velikonočnih jedi.
Ta bogoslužja si sledijo: ŠENČUR: ob 13- ih in 17- ih, VISOKO: ob 14- ih, PREBAČEVO: ob 14- ih, HOTEMAŽE: ob 14.30, OLŠEVEK: ob 15- ih, LUŽE: ob 15- ih, HRASTJE: ob 15- ih, VOKLO: ob 15- ih, SREDNJA VAS: ob 15.30, VOGLJE: ob 16- ih in TRBOJE: ob 16- ih.

Več slik, Visoko (foto Janko Žibert)

Ob 19- ih smo z slovesno velikonočno vigilijo vstopili v praznovanje velike noči.

Vse slike.

VELIKA NOČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA
Na veliko noč smo Najsvetejše v Božjem grobu izpostavili že zjutraj ob 5- ih.
Ob 6- ih smo začeli z vstajensko procesijo. Na čelu procesije je šel kip Vstalega Zveličarja, za njim farno bandero ter možje in fantje iz Šenčurja. Sledijo bandera in farani iz podružnic, pred asistenco z Najsvetejšim pevci, za nebom pa žene in dekleta iz Šenčurja. Za varnost na cesti so skrbeli člani Avto moto društva Šenčur. Po procesiji je bila slovesna sveta maša.
Vse slike.