Sencur_5-4-2023

SPOVEDOVANJE PRED VELIKO NOČJO

V sredo, 5. aprila, bo dopoldan od 10- ih do 12.30 in popoldan od 14- ih do 19- ih spovedoval spritual Bogoslovnega semenišča g. Gregor Celestina

 

KAKO OPRAVITI  SPOVED

 

PRIPRAVA

Postavimo se v Božjo pričujočnost. Zahvalimo Boga za prejete dobrote, prosimo ga, naj nam da spoznati naše napake in grehe in naj nam pomaga, da jih popravimo.

Molitev za izpraševanje vesti

O Bog, kličeš me iz teme v svojo čudovito svetlobo, od laži k resnici, iz smrti v življenje. Podari mi svojega Svetega Duha, ki naj odpre moja ušesa in opogumi moje srce, da bom spoznal, kako je z menoj, in se trdno držal tvoje poti ter zares živel kot kristjan. Amen. (Po rimskem obredniku)

Pogoji za dobro opravljeno spoved:
– dobro si izprašati vest
– grehe iskreno priznati spovedniku
– obuditi kesanje svojih grehov
– narediti trden sklep o poboljšanju
– opraviti naloženo pokoro

Nadaljevanje …