Večeri osebne vere za mlade

Mladi (posebej oratorijski animatorji) vabljeni na pogovorni večer z Benjaminom Siterjem. Z nami bo podelil zanimivo življenjsko zgodbo na poti odkrivanja vere skozi oči Svetega pisma.

Dobimo se v petek, 18. maja 2018 ob 19.45 v veroučni učilnici v 1. nadstropju. Vabljeni!

Markova procesija

V sredo, 25. aprila je godoval sveti Marko, ki je tudi priprošnjik za Božji blagoslov polja ter odvrnitev toče in vsakršne ujme. V ta namen je bila zvečer ob 19- ih v Srednji vasi sveta maša in prošnja procesija proti cerkvi na Visokem, kjer smo še zmolili litanije in prejeli evharistični blagoslov.

Blagoslov novih orgel

V ponedeljek, 23. aprila je godoval farni zavetnik sv. Jurij. Glavno župnijsko slovesnost na čast farnemu patronu smo obhajali v nedeljo, 22. aprila. Popoldan ob 15. uri je bila slovesna sv. maša z blagoslovom naših novih orgel. Slovesnost je vodil naš domači kanonik in prelat Vinko Prestor, v pridigi pa nas bo nagovoril naš dolgoletni župnik, dekan in arhidiakon kanonik in prelat Anton Slabe. 

Praznik sv. Jurija in blagoslov novih orgel

V ponedeljek, 23. aprila, goduje naš farni zavetnik sv. Jurij. Ob farnem zavetniku praznujemo tudi občinski praznik.

V soboto, 21. aprila, nam po večerni sv. maši Orgelska delavnica Močnik skupaj s profesorjem Tonetom Potočnikom pripravlja strokovno predstavitev novih orgel.

Glavno župnijsko slovesnost na čast farnemu patronu bomo obhajali v nedeljo, 22. aprila. Po dopoldanski sv. maši ob 10- ih bo blagoslov konj. Popoldan ob 15. uri pa bo slovesna sv. maša z blagoslovom naših novih orgel. Slovesnost bo vodil naš domači kanonik in prelat Vinko Prestor, v pridigi pa nas bo nagovoril naš dolgoletni župnik, dekan in arhidiakon kanonik in prelat Anton Slabe. Slike slovesnosti so vidne tukaj.