Nove Orgle

Praznik sv. Jurija in blagoslov novih orgel

V ponedeljek, 23. aprila, goduje naš farni zavetnik sv. Jurij. Ob farnem zavetniku praznujemo tudi občinski praznik.

V soboto, 21. aprila, nam po večerni sv. maši Orgelska delavnica Močnik skupaj s profesorjem Tonetom Potočnikom pripravlja strokovno predstavitev novih orgel.

Glavno župnijsko slovesnost na čast farnemu patronu bomo obhajali v nedeljo, 22. aprila. Po dopoldanski sv. maši ob 10- ih bo blagoslov konj. Popoldan ob 15. uri pa bo slovesna sv. maša z blagoslovom naših novih orgel. Slovesnost bo vodil naš domači kanonik in prelat Vinko Prestor, v pridigi pa nas bo nagovoril naš dolgoletni župnik, dekan in arhidiakon kanonik in prelat Anton Slabe. Slike slovesnosti so vidne tukaj.