Godovi in svete maše od 4. do 11. maja 2020

MAJ
4
PONEDELJEK
FLORJAN
mučenec
19.00 †Janez Sajovic, 7. dan
          †Stane Vidmar, obl.
          †starši Franc in Terezija Torkar
20.00 †brata Miro in Stane Kozelj (HOTEMAŽE)
MAJ
5
TOREK
GOTARD
škof
19.00 †Ljudmila Gašperšič, obl.
          †Filip Sajevic, obl.
MAJ
6
SREDA
DOMINIK SAVIO
dijak
19.00 †starši ter bratje in sestre Draksler
20.00 †Anica Kern
          †Urša Aljančič Zoran (SREDNJA VAS)
MAJ
7
ČETRTEK
GIZELA
opatinja
19.00 †oče in strici Vodnik
          †starši Varl, Kristina Legat
          ter Janez in Januš 
Smrekar
MAJ
8
PETEK
Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice
19.00 †Andrej in Milka Potočnik
          †Janez in Marija ter vsi rajni
             iz družine Hvasti
20.00 †Alojzij in starši Štern (VISOKO)
MAJ
9
SOBOTA
IZAIJA
prerok
  8.00 †starši Jože in Francka Likozar, obl. (VOKLO)
19.00 †Janez in Antonija Novak
          †Marija Petrovič
MAJ
10
NEDELJA
5. VELIKONOČNA
NEDELJA
  6.00 †Angelca Markun, obl.
  8.00 za zdravje in srečno operacijo
  8.00 †Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
10.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
19.00 za farane; v zahvalo in priprošnjo

 OBHAJANJE SVETIH MAŠ

S ponedeljkom, 4. maja, bomo s sproščanjem ukrepov zoper koronavirus duhovniki ponovno lahko obhajali svete maše skupaj z verniki. Seveda pa moramo tudi pri sveti maši še vedno upoštevati državne ukrepe z nošenjem mask, razkuževanjem rok, fizične distance vsaj 1,5 metra… Prosim, da omenjene smernice upoštevate in tako še naprej vsi skupaj odgovorno skrbimo za zdravje drug drugega. Da bomo še lažje obhajali sveto bogoslužje znotraj navodil, bomo v času epidemije ob nedeljah pri farni cerkvi imeli še eno dodatno sveto mašo in sicer zjutraj ob 6- ih. Sicer pa povabljeni, da se zlasti starejši nad 70 let raje udeležujete svetih maš med tednom, ko je običajno manjši obisk in se v cerkvi prostorsko lažje razdelimo na primerni varnostni razdalji. Podrobne smernice in navodila naših škofov so dodatno objavljena na župnijski spletni strani in oglasni deski pred cerkvijo.

Navodila za uvajanje bogoslužja

Slovenska škofovska konferenca

Št. 119/20,  Ljubljana, 30. april 2020

 

Navodila slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19

Slovenski škofje se zahvaljujemo duhovnikom, ki v času epidemije COVID-19 ostajajo zvesti pastirji zaupanega ljudstva. Mnogi kot pravi očetje skrbijo, da župnijske in druge skupnosti kljub telesni razdalji ostajajo povezane in tako krepijo naše krščanske družine. Posebna zahvala velja redovnikom in redovnicam za vse molitve in delo, ki ga v tem času namenjajo Bogu in ljudem. Zahvaljujemo se tudi vsem vernikom, ki potrpežljivo in požrtvovalno sprejemajo omejitve javnega bogoslužja ter tako prispevajo k zaustavitvi širjenja epidemije ter varujejo ostarele, bolne in druge ogrožene skupine, ki bi se lahko brez sprejetih ukrepov okužile in imele resne zdravstvene težave z mnogimi tragičnimi posledicami. Obenem čestitamo vsem strokovnim in vladnim službam, da so s svojim ravnanjem prispevali k omejitvi širjenja epidemije.

Slovenski kristjani smo letos doživeli veliko noč podobno kot apostoli na velikonočno jutro: zaprti v svojem domu in med svojimi bližnjimi. Gospod je vstal in je z nami na vseh naših življenjskih poteh, še posebej v preizkušnjah, zato zaupamo, da je pred nami svetla prihodnost žive vere. Naša vera v vstalega Jezusa Kristusa je močnejša od pregrad in telesnih meja. Želimo si, da se naša občestva čim prej ponovno združijo ob oltarni mizi, vendar ob tem ne smemo pozabiti, da nevarnost epidemije ni minila in da se razmere lahko hitro zaostrijo.

Slovenski škofje ordinariji smo na seji Stalnega sveta Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 23. aprila 2020, sprejeli nove ukrepe na področju ustavno zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine do individualnega in kolektivnega vidika svobode veroizpovedi ter se odločili za postopno vzpostavitev javnega bogoslužja v cerkvah. Čeprav epidemija COVID-19 še ni končana, želimo vernikom z novimi navodili omogočiti dostop do zakramentov in življenja v župnijah. Nova navodila veljajo od ponedeljka, 4. maja 2020, do preklica. S tem navodilom prenehajo veljati Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja COVID-19,[1] ki so bila v veljavi od 13. marca 2020. (beri dalje)

Godovi in svete maše od 27. aprila do 3. maja 2020

APRIL
27
PONEDELJEK
HOZANA
devica
†Franc in Frančiška Sirc
na čast sv. nadangelu Rafaelu za dušno in telesno zdravje
v zahvalo za srečno opravljeno delo v gozdu

APRIL
28
TOREK
PETER CHANEL
duhovnik
in mučenec
za zdravje v družini
†Andrej Celjer, 30. dan
†Frančiška, obl. in Janez Pipan
APRIL
29
SREDA
KATARINA SIENSKA
dev. in cerkv. učiteljica
†Julijana in Franc Juvan ter Terezija in Borut Pogačnik
za zdrav razvoj in srečen porod
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
APRIL
30
ČETRTEK
PIJ V.
papež
†Tomo Šafarič, 7. dan
†starši in brat Janez Jeraj
za zdravo nosečnost, srečen porod in Božji blagoslov
MAJ
1
PETEK
JOŽEF DELAVEC
praznik dela
†Janez Pikš, obl.
za duhovnike in nove duhovne poklice
za zdravje

MAJ
2
SOBOTA
ATANAZIJ
škof in
cerkveni učitelj
†Kornelija Radl, obl.
†Zofija Pirc
za milost vere
MAJ
3
NEDELJA
ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA
nedelja duh. poklicev
za farane
†Domen Kern, obl.
†Franc Kozjek
v zahvalo za vse prejete milosti

Godovi in svete maše od 20. do 26. aprila 2020

APRIL
20
PONEDELJEK
 

TEOTIM
škof

†Franc, Frančiška in Antonija Golob
†Bogomir Belehar, obl.
za zdravje

APRIL
21
TOREK
ANZELM
škof in
cerkveni učitelj
†Franc Gašperlin
†Francka in Jože Anžič
za zdravje

APRIL
22
SREDA
ALEKSANDRA
mučenka
†Jože, obl. in Anica Zupanc
†starši in sestra Anica Kern
za zdravje

APRIL
23
ČETRTEK
JURIJ
mučenec
†Jure Lombar
v zahvalo in priprošnjo
za dobre družinske odnose
APRIL
24
PETEK
 

HONORIJ
škof

†Jurij in Alojzija Čebašek
†Francka Rebernik, obl.
za novo službo

APRIL
25
SOBOTA
MARKO
evangelist
†Marija Ogris, obl.
†Marija Kemparle in Janez Delavec, obl.
na čast svetemu Marku za Božji blagoslov na polju
APRIL
26
NEDELJA
TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA za farane
†duhovnik Ivan Likozar, obl.
†Jurij Mohar
†starši Pirc in stric Miha

 

Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Urha v Hotemažah bo v na belo nedeljo, 19. aprila, za sosesko svetega Vida iz Visokega in Milj v nedeljo, 19. aprila, za sosesko svetega nadangela Mihaela iz Olševka v petek, 1. maja, za sosesko svete Katarine in svete Radegunde v Srednji vasi pa v nedeljo, 10. maja. Vse omenjene svete maše v Kokri bodo vsakič zjutraj ob 8.30. Zaradi epidemije koronavirusa do nadaljnjega duhovniki še vedno ne moremo in ne smemo obhajati svetih maš skupaj z verniki. Povabljeni pa, da se v duhu tudi med zaobljubljenimi svetimi mašami v Kokri povežemo z duhovnikom oziroma mašno daritvijo ter doma molimo rožni venec in litanije v čast Materi Božji.

VELIKA NOČ, 12. april 2020

Naj Vstali prinese vstajenje tudi v naše življenje. Prav tako kot se je Kristus daroval za nas, smo mi poklicani, da se darujemo za druge. Posebej v tem času se potrudimo, da ostanemo vsaj v duhu čim bolj povezani kot eno občestvo, tudi če se ne moremo srečati v cerkvi ali med seboj.

Aleluja. Kristus je vstal! Zares je vstal!

Posnetek dogajanja ob lanski Veliki noči v naši župnijski cerkvi.

 

 

Velikonočno voščilo slovenskih škofov

 

VELIKONOČNO VOŠČILO

Dragi šenčurski farani!

 

Okoliščine, ki jih je koronavirus povzročil po vsem svetu, nam onemogočajo in ne dopuščajo, da bi pri skupnem bogoslužju praznovali največji praznik naše vere. Verjamem, da preko sodobnih medijev spremljate nedeljska bogoslužja, v teh dneh še posebej bogoslužje velikonočnega tridnevja. Tudi velika noč naj ne gre mimo nas brez svete maše. Sicer na drugačen način in v drugačni obliki, pa vendar si z veseljem vsaj na ta način vzemimo čas za obhajanje praznične svete maše. Epidemija koronavirusa nam dopoveduje, da tudi obisk svete maše in prejemanja drugih zakramentov ni samoumeven. Bog daj, da bomo tudi zaradi tovrstnih izkušenj v prihodnje, ko se ukrepi omejevanja gibanja sprostijo, še bolj zavzeto in redno prihajali k sveti maši. Vsekakor vam želim, da se ob letošnjih velikonočnih praznikih ponovno poglobljeno opremo na zmagoslavno moč Jezusa Kristusa, ki je v poslovilnem govoru rekel svojim učencem:

»Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal« (Jn 16,33).

Naj bo tudi moje voščilo za veliko noč – Gospod je svet premagal. Njega ni mogla zadržati smrt, tudi ne zapečaten kamen ob vhodu v grob. Njega tudi ne bo mogel zadržati koronavirus in prav zato je Vstali Gospod vreden naše vere in zaupanja. Ohranimo torej vedrino duha, pozitivno misel in veselje do življenja. Mojemu osebnemu voščilu se pridružujeta tudi g. kanonik prelat Vinko Prestor in g. kaplan Marko Mrlak.

Urban Kokalj, župnik

Blagoslov velikonočnih jedi

Slovenska škofovska konferenca je objavila obred, s katerim sami blagoslovimo velikonočna jedila:

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

 

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). 

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). 

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 

 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

VELIKI PETEK, 10. april

Gospod je naložil nanj krivdo nas vseh, da da svoje življenje v daritev za greh. Imamo velikega duhovnika, preizkušanega v vsem, brez greha, začetnika večnega življenja. Z njimi je bil tudi izdajalec Juda. Koga iščete – jaz sem. Ne poznam tega človeka. Moje kraljestvo ni od tega sveta. Glejte, vaš kralj! Nesel si je križ in tam so ga križali. Žena, glej, tvoj sin! Sin, glej, tvoja mati! Žejen sem. Izpolnjeno je. Jezusa sta položila v grob. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo – Očetova hiša je odprta za vse.

Evangelij – Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Janezu – 18. poglavje  

DARITEV JE REŠITEV –
to križ nam govori,
saj s svojo smrtjo Kristus
nam življenje izbori.

POPOLNOST PRI DELU

Neki italijanski vojvoda je obiskal kiparskega mojstra, ki je bil znan po svojem prizadevanju za popolnost. Mojstra je vprašal: »Čemu bo služila ta posoda, ki jo delaš?« »Rože bodo posadili vanjo, gospod.« Vojvoda z odgovorom ni bil zadovoljen, zato je nadaljeval: »Polna bo zemlje in umazanije. Za to se toliko trudiš in jo toliko gladiš?« »Rad imam popolne stvari,« je odgovoril mojster. »Izguba časa. Škoda truda. Nihče ne bo opazil te popolnosti. Za cvetlični zaboj vendar ni potrebna taka dovršenost.« »Za mojstra duha je potrebna,« je nadaljeval mojster. »Menite, da Tesar iz Nazareta ni delal stvari, kar se je dalo najbolje?« Vojvoda se je razjezil: »Komu se primerjaš! Zaradi svoje predrznosti bi zaslužil udarce z bičem. Kako ti je ime?« »Michelangelo, gospod.« Tesar iz Nazareta je izbral križ – preprosto orodje iz lesa: ker je v raju satan zmagal na lesu, je bil na lesu premagan; ker je tam les izgubil svojo ceno, je tukaj postal biser in znamenje rešitve; ker je bil trd in grob, je postal gladka pot k Očetu; ker je bil težak, je dobil peruti ljubezni. Michelangelo je to razumel, zato je izdelal tako čudovit kip Pieta … Ne obup, ampak upanje razodeva ta kamen …  

Na križu Jezus je razpet,
rešitve cvet je nam pripet.

»Oče, v tvoje roke se izročam …«

Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega lastnega Sina … O, sveti križ, življenja luč, O, sveti križ, nebeški ključ. Molimo te, Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Tudi danes si lahko pogledate slike iz lanskega obreda: Več slik

VELIKI ČETRTEK, 9. april

Izraelce je iz egiptovske sužnosti rešila jagnjetova kri – pasha je bila izhod v svobodo.

Pavel nam izroča to, kar je prejel – Jezusovo obhajanje pashe – rešitve iz sužnosti greha.

Jezus postane popoln služabnik: umiva noge, da nam sveto mašo, daruje se pod podobo kruha in vina (to je moje telo, moja kri), postavi prve duhovnike (to delajte v moj spomin).

Evangelij: Jn 13,1-15

DARITEV JE REŠITEV –
apostoli so doživeli,
ko pri večerji zadnji
v kruhu in vinu so Jezusa prejeli.

POZNATI KRISTUSA

Pogovor med nedavno spreobrnjenim in njegovim prijateljem nevernikom: Torej si se spreobrnil? Sem. Potem moraš veliko vedeti o Kristusu. Povej mi, kje se je rodil. Ne vem. Koliko je bil star, ko je umrl? Ne vem. Koliko govorov je imel? Ne vem.

Premalo veš za človeka, ki trdi, da se je spreobrnil v krščanstvo. Prav imaš. Sram me je, ker tako malo vem o njem. Toda zavedam se tega: pred tremi leti sem bil pijanec. Moja družina je razpadala. Žena in otroci so vsak dan s strahom pričakovali, da se vrnem domov. Sedaj ne pijem več, nikomur nisem nič dolžan. Naš dom je dom sreče. Vse to je Kristus naredil zame. Toliko pa vem o njem. Resnično vedeti pomeni, spremeniti se zaradi tega, kar vemo. Zadnja večerja je bila oporoka – ko je Jezus zapisal, predal vse svoje imetje – samega sebe za nas – da bi nam bil Kruh Življenja, da bi nas spremenil v daritev Očetu, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Sveta maša je z obhajilom moč za naš veliki petek, da se darujemo in da zmagujemo – z ljubeznijo.

Če Kristusa uživamo, življenja moč dobivamo.

FJ7_8663_w

»Po tem bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj …« »To delajte v moj spomin …« _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Letos zaradi preprečevanja širjenja okužbe z korona virusom ni obredov v cerkvah, zato si lahko pogledate slike iz lanskega leta. Več slik.