Od cerkve do cerkve v občini Šenčur

Izteka se leto 2020. Lahko smo zadovoljni, če zmoremo premikati noge in roke, vidimo, usklajujemo gibe… Nikakor ni samoumevno, da telo to zmore. V hvaležnosti za duševno in telesno zdravje lahko združimo moči telesa z voljo misli.

V naši občini je deset cerkva in, če jih želimo obiskati tako, da hodimo ali tečemo in nobenega dela poti ne ponavljamo, je pot dolga približno 20 km. Stojan Kostanjevec je na lep zadnji sredin dan v letu 2020 pretekel “vse cerkve” naše župnije. Za to je porabil manj kot dve uri. Čas, ki ga včasih porabimo samo za to, da se odločimo, kaj bi naredili!

  

Na božič pa so se nekateri pripravljali tako, da so vsak dan peš obiskali eno izmed cerkva v naši župniji. Čeprav so cerkveni obredi zelo omejeni (v določenih primerih se maše vseeno da obiskati ob upoštevanju navodil), je prav, da ne pozabimo na našo vero. Tudi majhna dejanja v nas ohranjajo vez z živo Cerkvijo.

Krepimo pa duha tudi z gibanjem, ki lahko temeljito prevetri naše misli in nas napolni z osebnim zadovoljstvom, ki so ga deležni tudi tisti s katerimi preživljamo svoje dni!

P.S.: Stojan svetuje: Kdor se bo lotil tega izziva, naj začne v Srednji vasi in konča na Prebačevem, saj se vsak meter spusta pozna. 🙂

NAVODILA ZA OBHAJANJE BOGOSLUŽJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 (december 2020)

NAVODILA ZA OBHAJANJE BOGOSLUŽJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo posamezni škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom«, sem se posvetoval z dekani in za Nadškofijo Ljubljana sprejel naslednja navodila:
1. Zaradi še vedno neugodne epidemiološke slike na področju Nadškofije Ljubljana in velike verjetnosti, da bo obisk bogoslužja v božičnih praznikih razmeroma velik, župnikom svetujem, da nimajo bogoslužij z verniki na sveti večer, božič in na nedelje; svete maše naj obhajajo samo ob navzočnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev.
2. Pri sveti maši, ki jo duhovnik obhaja z najožjimi sodelavci in brez navzočnosti drugih vernikov ter jo prenaša preko medijev, lahko sodeluje organist in s petjem tudi solist.
3. Po prenosu svete maše so verniki povabljeni k skupnemu prejemu obhajila v cerkvi.
4. Župnik, ki presodi, da je v njegovi župniji epidemiološka slika bistveno boljša, se lahko tudi v navedenih dnevih odloči za sveto mašo z navzočnostjo ljudi. Pri tem mora strogo upoštevati navodila Slovenske škofovske konference in državnih ustanov.
5. Ob delavnikih v tem času naj bodo svete maše ob sodelovanju ljudstva.
6. Župnike spodbujam, da izrecno povabijo vernike k prejemu svetega obhajila zunaj svete maše, da bodo lahko obhajilo prejemali tudi tisti, ki iz različnih razlogov ne bodo mogli sodelovati pri sveti maši.
7. Pri svetih mašah in pri deljenju obhajila izven maše morajo duhovniki dosledno upoštevati Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19, ki so bila objavljena 18. decembra 2020 in so objavljena na spletni strani SŠK.
Ljubljana, 18. december 2020
msgr. Stanislav Zore OFM
ljubljanski nadškof metropolit

Zaradi omenjenih nadškofovih smernic in državnih ukrepov, zlasti pogoja, da mora biti v cerkvi na vsakega posameznega vernika 30 m2 prostega prostora, do nadaljnjega še vedno ne moremo obhajati skupnega bogoslužja. Bo pa pri farni cerkvi možno prejeti sveto obhajilo še vedno vsak petek in soboto ob 18- ih, v nedeljo ter na praznik Gospodovega rojstva in praznik svetega Štefana zjutraj ob 9- ih in dopoldan ob 11.30, na Olševku pa zjutraj ob 8- ih in v Hrastju ob 9- ih.
Poskušajmo dobrohotno razumeti in sprejeti previdnost in zadržanost glede COVID- 19 in tudi prevelikega tveganja državne inšpekcije oz. kaznivih sankcij. Ostanimo v molitveni navezi za zdravje in čimprejšnjo zmago nad COVID- om.

Blagoslovljen božič!

Urban Kokalj, župnik