| ŽPS » župnija sv. Jurija, Šenčur
 • župnija sv. Jurija, Šenčur

 • V začetku je bila Beseda …

| ŽPS

Novice, ki jih za ŽPS pripravlja Škofijski urad za laike

misal člani ŽPS na prvem srečanju v letu 2008/09

Župnijski pastoralni svet

Po naročilih škofov naj bi vsaka župnija imela Župnijski pastoralni svet, ki vključuje ožje župnikove pastoralne sodelavce. ŽPS je torej neke vrste župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji.
ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.
ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge, ki so lastne ŽPS, se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva in na poslanstvo pri oznanjevanju, bogoslužju in dobrodelnosti.

Glavne naloge ŽPS so:

  • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja
  • načrtuje, spremlja in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru
  • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS
  • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti
  • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev
  • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

Člani ŽPS župnije Šenčur so:

Duhovniki: župnijski upravitelj Urban Kokalj in g. kanonik Vinko Prestor, Kranjska 5; g. Janez Vilfan, Olševek 34; g. Miloš Briški, Hrastje 192 in p. Andrej Pirš, Kotna pot 8, Voglje
Tajnik:
Stojan Kostanjevec, Prebačevo 67
Predstavniki vasi in podružnic: Miha Novak Prebačevo; Silva Vrhovnik, Hrastje 144; Mateja Golorej, Voklo 34; Ivanka Lipar, Letališka 2, Voglje; Mateja Šter, Srednja vas 82; Mojca Barle, Luže; Marija Sajevic, Olševek 12; Jože Šenk, Hotemaže 4a; Tadeja Kuhar, Visoko 39; Ivica Logar, Milje 40a; Martin Remic, Pipanova 32, Šenčur; Metod Vesel, Partizanska 35, Šenčur, Sebastian Mohar
Predstavnik ministrantov in mladine: Jure Svetelj, Kranjska 27, Šenčur
Predstavnica pevovodij in pevskih zborov: Mojca Gabrijel, Olševek 72a
Predstavnik zakonskih skupin: Jože Žugec, Gasilska 11, Šenčur
Predstavnica bralcev Božje besede: Danica Svetelj, Kranjska 27, Šenčur
Predstavnica katehetov: Vesna Mozetič, Milje 40a
Predstavnica voditeljev oratorija: Ines Golob
Predstavnica Frančiškove skupine: Angelca Martinjak, Pajerjeva 16, Šenčur
Predstavnica gibanja Vera in Luč: Rafka Sajevic, Luže 21
Predstavnica Župnijske karitas: Stanka Logar, Pipanova 124, Šenčur

MOLITEV ČLANOV ŽUPNIJSKIH PASTORALNI SVETOV

Jezus, Božji Sin!
Tvoja ljubezen do nas te je nagnila, da si se učlovečil in si se tako na neki način povezal z vsakim človekom. Z nami, ki smo udje Cerkve, pa hočeš biti še posebej povezan. Tvoja svetloba naj bi odsevala na obrazu Cerkve in razsvetljevala vse ljudi. V tem trenutku posebej mislimo na Tvojo svetlobo, ki naj bi odsevala na obrazu Cerkve v naši župniji in ki naj bi razsvetljevala vse ljudi naše župnije. Naj bo naš pastoralni svet “orodje” za notranjo zvezo z Bogom, da bo vse napravil, kar more, da bodo naši farani tesneje povezani z Bogom in da bodo tesneje povezani tudi med seboj. Naj bo naš pastoralni svet sredstvo za popolnejše zedinjenje vse župnije v Tebi, ki z Bogom Očetom v edinosti Svetega Duha živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

e-pošta za ŽPS: zps@sencur.net

Pretekli dogodki

Za nami je srečanje članov ŽPS vse naše Šenčurske dekanije. To srečanje je bilo v nedeljo, 21. novembra 2010, ob 15- ih župnijski dvorani v Šenčurju. Ker smo v letu solidarnosti in karitativne dejavnosti, je bil gost srečanja direktor Škofijske karitas g. Tone Kompare.

...

 • Božja beseda za danes

 • Zadnje objavljene slike

 • blaženi Alojzij Grozde

 • Alojzij Grozde