| Zakonske skupine » župnija sv. Jurija, Šenčur
  • župnija sv. Jurija, Šenčur

  • V začetku je bila Beseda …

| Zakonske skupine

duhovni voditelj p. Vili Lovše

Predstavnik zakonskih skupin v ŽPS-ju: Jože Žugec, Gasilska 11, Šenčur

V zakonskih skupinah se srečujejo in prijateljujejo pari, ki želijo svoj zakon ohranjevati in ga razvijati. Prvi cilj skupine je torej medsebojna pomoč, da bi bili čimboljši zakonci, da bi se torej razvijal. Iz tega razvoja potem sledi tudi vse drugo: uspešnejše starševstvo, koristnejše delovanje v družbi in dejavnejše udejstvovanje v župniji. Parom, ki obiskujemo zakonske skupine, le-te pomagajo, da ‘znamo’ izpeljati tisto, kar smo ‘hoteli’.
Veliko zakoncev, ki obiskujemo zakonske skupine, se je naučilo pogovarjanja šele zaradi pogovora, ki je priprava na srečanje zakonske skupine. Večini ljudi pogovarjanje o dogodkih in stvareh ne dela težav. Prav tako pa se večina ljudi zelo težko pogovarja o doživljanju, čustvih, o svojem notranjem svetu. In prav o tem se zakonca morata pogovarjati, če hočeta obdržati notranjo povezavo in bližino.

Zakonsko skupino sestavlja sedem do deset stalnih zakonskih parov. Pri pogovorih v zakonski skupini gre velikokrat za zelo osebne stvari in zato je sproščen in odkrit pogovor zelo težak ali celo nemogoč, če pari niso navajeni drug drugega in prijateljsko povezani. Prijateljstvo med pari pa raste počasi. Zato je potrebno, da skupino sestavljajo vedno isti pari.

Trenutno so v šenčurski župniji štiri zakonske skupine. Starejša zakonska skupina ima srečanja tako, kot je to v skupinah p. Vidra. Mlajše tri imajo nekoliko drugačen način dela, nadgradnjo mladinskega verouka, ker tudi njihovi pari večinoma izhajajo iz mladinskih skupin.

Pri starejši zakonski skupini so srečanja redno enkrat mesečno na domu enega od parov. Večer je sestavljen iz treh delov. Prvi je posvečen razmišljanju ali pogovoru ob odlomku iz evangelija. Ta odlomek si pari izberejo že prejšnjikrat in potem do naslednjega srečanja poskušajo z razmišljanjem in pogovorom odgovoriti na vprašanje – kaj Božja beseda pomeni za njiju, ki sta mož in žena, oče in mati. Na srečanju potem vsak posameznik pove kakšno svojo misel, za katero meni, da bo zanimiva tudi drugim. V tem, kaj in koliko pove, je vsakdo popolnoma svoboden.
Drugi del večera je namenjen temi iz zakonskega ali družinskega življenja. Tudi v tem delu večera govori vsak posameznik oziroma par, kar je v času priprave na srečanje odkril, da je njegova izkušnja. Pogovor v zakonski skupini poteka po načelih skupinske dinamike. Torej ni debatni krožek, kjer bi pari drug drugega o nečem prepričevali. Niti ni izobraževalna šola, saj splošna pravila lahko najdemo v knjigah, pač pa gre za izmenjavo zakonskih ali družinskih izkušenj. Izkušnje in njihova izmenjava so bogastvo zakonskih skupin. Pri tem vsakdo pride do besede, vsi ga poslušajo, nihče ne oporeka in ne popravlja.
Tretji del je neobvezen in je namenjen družabnosti.

Poleti je običajno tudi srečanje na pikniku ali kakšen skupinski obisk katere od romarskih poti.

Povezave:

Zakonski jubileji 2010

Duhovne vaje za zakonce 2010

Duhovne vaje za zakonce 2009

Slike zakonskih skupin

Ta stran ima podstrani:

...

  • Božja beseda za danes

  • Zadnje objavljene slike

  • blaženi Alojzij Grozde

  • Alojzij Grozde