Obnova župnijske cerkve » župnija sv. Jurija, Šenčur
  • župnija sv. Jurija, Šenčur

  • V začetku je bila Beseda …

Obnova župnijske cerkve

O župniji Šenčur v oddaji Naša fara, avgust 2012

Poglejte Slovesnosti ob obnovi farne cerkve, 17. – 20. november 2011

farni list 12/2011 zgibanka ob obletnici

obnovljena notranjost cerkve v Šenčurju

Farno žegnanje v obnovljeni cerkvi, 8. oktober 2011

Potek obnovitvenih del

11. julij 2011

V tem tednu smo začeli z obnovo farne cerkve. Že prvi dan smo odstranili večino dotrajanega lesenega pohištva. Nadaljevali smo z zaščito oltarjev in orgel. Odstranili smo tudi nekaj ometa.

cerkev pogled v notranjost več…

17. julij 2011

Maša v gospodarskem poslopju

več…

Stanje gradbenih del

več…

September

Obnovitvena dela pri župnijski cerkvi zelo lepo napredujejo oziroma se nekatera tudi že uspešno zaključujejo.

Vsa zidarska in pleskarska dela znotraj cerkve so že opravljena, nameščena so nova okna, tudi elektrifikacija in razsvetljava se zaključujeta. Tisti, ki tudi sami spremljate potek obnove, lahko že vidite tudi dokončan nov pod pod klopmi. Tako bomo lahko začeki z montažo obnovljenih klopi in strojno napeljavo za ogrevanje. Sledila bo montaža spovednic in kamnite obloge po spodnjem delu notranjih sten in namestitev obnovljenih lestencev.

pogled po cerkvi pogled iy kora

Okrog cerkve, smo uredili odvodnavanje meteorne vode in drenažo ter obnovili portale in  pragove pri vseh vratih. Pri glavnem vhodu sledi še klančina za invalidske vozičke

Sprva smo načrtovali obnoviti vsa vhodna vrata, pa se je izkazalo, da bo bolje pripraviti nova in so že v naročilu.

Po vsem tem bomo urejali še okolico cerkve in župnišča z novo zelenico.

dela okrog cerkve več…

Iskrena hvala vsem, ki ste se že zelo velikodušno odzvali z namenskimi darovi. Te še naprej zbiramo v župnišču, lahko pa jih nakažete na župnijski transakcijski račun pri Gorenjski banki: 07000-0000616622. Vsako prvo nedeljo v mesecu je pri vseh svetih mašah namenska nabirka za obnovo.
Tudi naša župnijska gospodarska vprašanja in vsa obnovitvena dela spremljajmo z molitvijo v priprošnji k Svetemu Duhu za pravo izbiro in modrost pri delu.

...

  • Božja beseda za danes

  • Zadnje objavljene slike

  • blaženi Alojzij Grozde

  • Alojzij Grozde