E-razstava Šenčurski dogodki v Gorenjskem muzeju

Vabimo vas k ogledu spletne razstave

Šenčurski dogodki 1932, 1941-1945, 1945-1950,
1975, 2016

Šenčurski dogodki 1932, 1941-1945, 1945-1950, 1975, 2016 imajo skupni imenovalec: bili so odziv slovenskega okolja na izzive, ki so prihajali z veliko zgodovino z jugoslovanskega in/ali svetovnega odra.
Leta 1932 je šlo za odpor proti kraljevi diktaturi in centralizmu, med drugo svetovno vojno za usodni državljanski, bratomorni spopad, po drugi svetovni vojni za revolucionarni oblastni teror in upor proti njemu, leta 1975 je oblast pokazala vso nemoč ideološke dogme bratstva in enotnosti, leta 2016 pa so se protestniki v Šenčurju odzvali na svetovno migrantsko krizo in se uprli slovenski oblasti.

Skupno vsem tem dogodkom je, da se o vsakem do današnjih dni vodi mnenjski spopad oz. tako nekatera dejstva kot tudi različni pogledi nanje šele v demokratični Sloveniji lahko vstopajo v javni prostor.

Razstava Šenčurski dogodki je dostopna na tej povezavi.

Avtor razstave: dr. Jože Dežman
Študijski krožek Šenčurski dogodki
Avtorja Šenčurski dogodki 2016: Jože Koporec in Sašo Lap

Oblikovanje spletne predstavitve: Slavica Okorn, univ. dipl. ing. arh.
Slikovno gradivo: Gorenjski muzej, Študijski krožek Šenčurski dogodki
Skeniranje: Mateja Likozar

Izdal: Gorenjski muzej, zanj: mag. Marjana Žibert, direktorica
Kranj, maj 2020

 Občina Šenčur  Gorenjski muzej

Godovi in svete maše od 27. aprila do 3. maja 2020

APRIL
27
PONEDELJEK
HOZANA
devica
†Franc in Frančiška Sirc
na čast sv. nadangelu Rafaelu za dušno in telesno zdravje
v zahvalo za srečno opravljeno delo v gozdu

APRIL
28
TOREK
PETER CHANEL
duhovnik
in mučenec
za zdravje v družini
†Andrej Celjer, 30. dan
†Frančiška, obl. in Janez Pipan
APRIL
29
SREDA
KATARINA SIENSKA
dev. in cerkv. učiteljica
†Julijana in Franc Juvan ter Terezija in Borut Pogačnik
za zdrav razvoj in srečen porod
v zahvalo in priprošnjo za zdravje
APRIL
30
ČETRTEK
PIJ V.
papež
†Tomo Šafarič, 7. dan
†starši in brat Janez Jeraj
za zdravo nosečnost, srečen porod in Božji blagoslov
MAJ
1
PETEK
JOŽEF DELAVEC
praznik dela
†Janez Pikš, obl.
za duhovnike in nove duhovne poklice
za zdravje

MAJ
2
SOBOTA
ATANAZIJ
škof in
cerkveni učitelj
†Kornelija Radl, obl.
†Zofija Pirc
za milost vere
MAJ
3
NEDELJA
ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA
nedelja duh. poklicev
za farane
†Domen Kern, obl.
†Franc Kozjek
v zahvalo za vse prejete milosti

VELIKA NOČ, 12. april 2020

Naj Vstali prinese vstajenje tudi v naše življenje. Prav tako kot se je Kristus daroval za nas, smo mi poklicani, da se darujemo za druge. Posebej v tem času se potrudimo, da ostanemo vsaj v duhu čim bolj povezani kot eno občestvo, tudi če se ne moremo srečati v cerkvi ali med seboj.

Aleluja. Kristus je vstal! Zares je vstal!

Posnetek dogajanja ob lanski Veliki noči v naši župnijski cerkvi.

 

 

Velikonočno voščilo slovenskih škofov

 

Blagoslov velikonočnih jedi

Slovenska škofovska konferenca je objavila obred, s katerim sami blagoslovimo velikonočna jedila:

Blagoslov velikonočnih jedil

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda

 

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3). 

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 

 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51). 

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 

 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

VELIKI PETEK, 10. april

Gospod je naložil nanj krivdo nas vseh, da da svoje življenje v daritev za greh. Imamo velikega duhovnika, preizkušanega v vsem, brez greha, začetnika večnega življenja. Z njimi je bil tudi izdajalec Juda. Koga iščete – jaz sem. Ne poznam tega človeka. Moje kraljestvo ni od tega sveta. Glejte, vaš kralj! Nesel si je križ in tam so ga križali. Žena, glej, tvoj sin! Sin, glej, tvoja mati! Žejen sem. Izpolnjeno je. Jezusa sta položila v grob. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo – Očetova hiša je odprta za vse.

Evangelij – Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa po Janezu – 18. poglavje  

DARITEV JE REŠITEV –
to križ nam govori,
saj s svojo smrtjo Kristus
nam življenje izbori.

POPOLNOST PRI DELU

Neki italijanski vojvoda je obiskal kiparskega mojstra, ki je bil znan po svojem prizadevanju za popolnost. Mojstra je vprašal: »Čemu bo služila ta posoda, ki jo delaš?« »Rože bodo posadili vanjo, gospod.« Vojvoda z odgovorom ni bil zadovoljen, zato je nadaljeval: »Polna bo zemlje in umazanije. Za to se toliko trudiš in jo toliko gladiš?« »Rad imam popolne stvari,« je odgovoril mojster. »Izguba časa. Škoda truda. Nihče ne bo opazil te popolnosti. Za cvetlični zaboj vendar ni potrebna taka dovršenost.« »Za mojstra duha je potrebna,« je nadaljeval mojster. »Menite, da Tesar iz Nazareta ni delal stvari, kar se je dalo najbolje?« Vojvoda se je razjezil: »Komu se primerjaš! Zaradi svoje predrznosti bi zaslužil udarce z bičem. Kako ti je ime?« »Michelangelo, gospod.« Tesar iz Nazareta je izbral križ – preprosto orodje iz lesa: ker je v raju satan zmagal na lesu, je bil na lesu premagan; ker je tam les izgubil svojo ceno, je tukaj postal biser in znamenje rešitve; ker je bil trd in grob, je postal gladka pot k Očetu; ker je bil težak, je dobil peruti ljubezni. Michelangelo je to razumel, zato je izdelal tako čudovit kip Pieta … Ne obup, ampak upanje razodeva ta kamen …  

Na križu Jezus je razpet,
rešitve cvet je nam pripet.

»Oče, v tvoje roke se izročam …«

Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega lastnega Sina … O, sveti križ, življenja luč, O, sveti križ, nebeški ključ. Molimo te, Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil.

Tudi danes si lahko pogledate slike iz lanskega obreda: Več slik

VELIKI ČETRTEK, 9. april

Izraelce je iz egiptovske sužnosti rešila jagnjetova kri – pasha je bila izhod v svobodo.

Pavel nam izroča to, kar je prejel – Jezusovo obhajanje pashe – rešitve iz sužnosti greha.

Jezus postane popoln služabnik: umiva noge, da nam sveto mašo, daruje se pod podobo kruha in vina (to je moje telo, moja kri), postavi prve duhovnike (to delajte v moj spomin).

Evangelij: Jn 13,1-15

DARITEV JE REŠITEV –
apostoli so doživeli,
ko pri večerji zadnji
v kruhu in vinu so Jezusa prejeli.

POZNATI KRISTUSA

Pogovor med nedavno spreobrnjenim in njegovim prijateljem nevernikom: Torej si se spreobrnil? Sem. Potem moraš veliko vedeti o Kristusu. Povej mi, kje se je rodil. Ne vem. Koliko je bil star, ko je umrl? Ne vem. Koliko govorov je imel? Ne vem.

Premalo veš za človeka, ki trdi, da se je spreobrnil v krščanstvo. Prav imaš. Sram me je, ker tako malo vem o njem. Toda zavedam se tega: pred tremi leti sem bil pijanec. Moja družina je razpadala. Žena in otroci so vsak dan s strahom pričakovali, da se vrnem domov. Sedaj ne pijem več, nikomur nisem nič dolžan. Naš dom je dom sreče. Vse to je Kristus naredil zame. Toliko pa vem o njem. Resnično vedeti pomeni, spremeniti se zaradi tega, kar vemo. Zadnja večerja je bila oporoka – ko je Jezus zapisal, predal vse svoje imetje – samega sebe za nas – da bi nam bil Kruh Življenja, da bi nas spremenil v daritev Očetu, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Sveta maša je z obhajilom moč za naš veliki petek, da se darujemo in da zmagujemo – z ljubeznijo.

Če Kristusa uživamo, življenja moč dobivamo.

FJ7_8663_w

»Po tem bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj …« »To delajte v moj spomin …« _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Letos zaradi preprečevanja širjenja okužbe z korona virusom ni obredov v cerkvah, zato si lahko pogledate slike iz lanskega leta. Več slik.

Godovi in svete maše od 13. – 19. aprila 2020

GODOVI IN SVETE MAŠE V VELIKONOČNI OSMINI

 

APRIL
13
PONEDELJEK
VELIKONOČNI PONEDELJEK †Franc Gašperlin, obl.
†Franci Kok, obl.
za zdravje

APRIL
14
TOREK
LIDVINA
devica
†starši Rupnik in teta Angelca
†starši, brata in teta Marija Kuhar ter sestra Marija Zorman
za strpnost v družini in svetu
APRIL
15
SREDA
HELENA
kneginja
†Alojzij, obl. in Frančiška Rozman
†Domen Kern
†Gregor Brezar
APRIL
16
ČETRTEK
BERNARDKA LURŠKA
devica
†Lojze in Alojz Teran
†Ana in Franc Osterman, obl. ter Francka Naglič
†Jože Ušlakar
APRIL
17
PETEK
ROBERT
opat
†Peter Jovanovič
†Tončka in Tone Ciglič
†Alojz, obl. in Cecilija Vreček
APRIL
18
SOBOTA
SABINA
redovna ustanoviteljica
†Urška Klepac, obl. in Jorg Benedičič
†sin Branko ter vsi rajni iz družine Pipan in Pintar
†Angela Cuderman
APRIL
19
NEDELJA
BELA NEDELJA
in nedelja Božjega usmiljenja
za farane
†Urša Aljančič Zoran
†Vera, obl. in Franci Baligač
†Miro Kozelj

 

Zaobljubljena sveta maša v Kokri za sosesko svetega Urha v Hotemažah bo v na belo nedeljo, 19. aprila, za sosesko svetega Vida iz Visokega in Milj v nedeljo, 26. aprila, za sosesko svetega nadangela Mihaela iz Olševka v petek, 1. maja, za sosesko svete Katarine in svete Radegunde v Srednji vasi pa v nedeljo, 10. maja. Vse omenjene svete maše v Kokri bodo vsakič zjutraj ob 8.30. Zaradi epidemije koronavirusa do nadaljnjega duhovniki še vedno ne moremo in ne smemo obhajati svetih maš skupaj z verniki. Povabljeni pa, da se v duhu tudi zaobljubljenih svetih maš v Kokri povežemo z duhovnikom oz. mašno daritvijo ter doma molimo rožni venec in litanije v čast Materi Božji.

Kako gremo po novem k sveti maši

prirejeno iz spleta

Situacija, ki jo doživljate s sveto mašo prek ekrana ali aparata, je razumljivo precej posebna. Ko se slišimo po telefonu ali se vidimo v primerni varni razdalji, si povemo, da se pogrešamo. Imamo veliko možnosti biti pri sveti maši. Kako torej gremo k maši po televiziji, radiju ali na medmrežju? (…nadaljevanje)

Godovi in svete maše od 6. do 12. aprila 2020

APRIL
6
PONEDELJEK

IRENEJ
škof in mučenec
†starši in dva brata Logar
†Vinko Vreček
†starši Alojz in Marija Kokalj

APRIL
7
TOREK

ALEKSANDER
mučenec
†iz družine Sitar in Zavrl
†Jože Snedic, obl.
†Pavla Prestor, obl.

APRIL
8
SREDA

MAKSIM IN TIMOTEJ mučenca †starši Janez in Helena ter brat Janez Kveder
†starši, brat in sestra Vreček ter Irma Udovič
†Ana Jarc

APRIL
9
ČETRTEK

VELIKI ČETRTEK †iz družine Rakovec
za duhovnike in nove duhovne poklice
za zdravje

APRIL
10
PETEK

VELIKI PETEK obredi velikega petka

APRIL
11
SOBOTA

VELIKA SOBOTA †Anton Mubi, obl.
†Robert Jeraj
†Denis Planinšek

APRIL
12
NEDELJA

VELIKA NOČ Gospodovega vstajenja za farane
za vero sina
za zdravje in razumevanje v družini
v zahvalo in priprošnjo za službo