Slovesnost sv. birme

Sveta birma je bila letos v nedeljo, 2. junija 2019. Birmoval je gospod nadškof msgr. Stanislav Zore.

Pred samo slovesnostjo sv. birme se je gospod nadškof v torek, 28. maja najprej srečal z letošnjimi birmanci. Po večerni sveti maši v farni cerkvi pa je bilo še srečanje z vsemi župnijskimi sodelavci (ključarji, mežnarji, člani ŽPS, sodelavci Župnijske Karitas, kateheti, pevci, pritrkovalci, bralci Božje besede, izredni delivci sv. obhajila…). Več slik iz svete birme.

Markova procesija iz Visokega v Srednjo vas

V četrtek, 25. aprila je godoval sveti Marko, ki je tudi priprošnjik za Božji blagoslov polja ter odvrnitev toče in vsakršne druge nezgode v naravi. V ta namen je bila zvečer ob 19. uri na Visokem sveta maša. Sledila je prošnja procesija proti cerkvi svete Radegunde v Srednji vasi. Visoški gasilci so z zaporo ceste poskrbeli za varnost. Med procesijo, ko je g. župnik blagoslavljal polja, smo molili rožni venec. V cerkvi v Srednji vasi smo še zmolili litanije in prejeli evharistični blagoslov. Več slik.

 

Velika noč – praznik Gospodovega vstajenja

Na Veliko noč smo Najsvetejše izpostavili že zjutraj ob 5. uri. Ob 6. uri smo začeli z vstajensko procesijo. Na čelu procesije gre kip Vstalega Zveličarja, za njim farno bandero ter možje in fantje iz Šenčurja. Sledijo bandera in farani iz podružnic, pred asistenco z Najsvetejšim pevci, za nebom pa žene in dekleta iz Šenčurja. Po procesiji je bila slovesna sveta maša. Več slik

Sveto velikonočno tridnevje

VELIKI ČETRTEK

je spominski dan, ko je Jezus s svojimi učenci obhajal zadnjo večerjo, jih posvetil v duhovnike in jim zaupal sveto evharistijo. Obrede velikega smo začeli s sveto mašo Gospodove zadnje večerje ob 19. uri. Med sveto mašo je bil obred umivanja nog. Po sv. maši je bila molitev z Jezusom na Oljski gori. Več slik.