FJ7_8861_w

SVETO VELIKONOČNO TRIDNEVJE

Bogoslužje velikega tedna nas usmerja v največjo skrivnost naše vere, v Kristusovo vstajenje. Vrhunec velikega tedna je velikonočno tridnevje: veliki četrtek, veliki petek in velikonočna vigilija na veliko soboto, ki nas uvede v veliko noč. Ti dnevi vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov svete evharistije in mašniškega posvečanja. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in vstajenja se začne z večerno sveto mašo na veliki četrtek, svoje središče pa ima v velikonočni vigiliji in se konča z večernicami nedelje Gospodovega vstajenja.

VELIKI ČETRTEK je spominski dan, ko je Jezus s svojimi učenci obhajal zadnjo večerjo, jih posvetil v duhovnike in jim zaupal sveto evharistijo. Obenem je postavil zapoved medsebojne ljubezni, kar je simbolično storil z gesto umivanja nog učencem. Obrede velikega četrtka bomo začeli s sveto mašo Gospodove zadnje večerje ob 19- ih. Med sveto mašo bo obred umivanja nog. Po sveti maši bo molitev z Jezusom na Oljski gori. Najprej bo skupna molitvena ura, njej pa bo vse tja do polnoči sledila tiha in zasebna molitev.

VELIKI PETEK je dan Jezusovega trpljenja in smrti. Ta dan je strogi post. Pri bogoslužju ob 15. uri, ko se spominjamo ure Jezusove smrti na križu, bomo molili križev pot. Zvečer ob 19- ih bodo obredi velikega petka.

VELIKA SOBOTA je dan, ko bomo ob Jezusovem grobu molili in premišljevali Njegovo trpljenje in smrt. Ob 7- ih bo blagoslov vode in ognja. Nato bomo v Božjem grobu izpostavili Najsvetejše za češčenje in molitev. Najprej ste k molitvi povabljeni možje in fantje, od 8- ih do 9- ih Frančiškova skupina, od 9- ih do 10- ih bo tiha in zasebna molitev, od 10- ih do 11- ih povabljeni veroučenci od 1. do 3. razreda, od 11- ih do 12- ih veroučenci od 4. do 6. razreda, od 12- ih do 13- ih veroučenci od 7. do 9. razreda, ob 13- ih bo blagoslov velikonočnih jedi, od 13.30 do 14.30 povabljene k molitvi žene in dekleta, od 14.30 do 17- ih bo tiha in osebna molitev, ob 17- ih bo blagoslov velikonočnih jedi, od 17.30 do 18.30 bo tiha in osebna molitev, ob 18.30 bomo molili rožni venec, ob 19- ih pa bo slovesna velikonočna vigilija.

 

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI

Velikonočni blagoslov jedil ima posebno simboliko. Namen blagoslova je, da se zavemo Božje dobrote in darov, ki smo jih prejeli od Boga, ter da začutimo Božjo bližino in navzočnost v vsakdanjem življenju. Blagoslov prebudi misel in hvaležnost za milosti, ki izhajajo iz velike noči. Velikonočna jedila v domu in družini ustvarjajo »Božje okolje« in so podoba velikonočne večerje, ki jo je Jezus obhajal s svojimi učenci, in hkrati podoba daritve svete maše – velikonočne gostije, na katero smo vsi povabljeni.

ŠENČUR: ob 13- ih in 17- ih VISOKO: ob 14- ih PREBAČEVO: ob 14- ih HOTEMAŽE: ob 14.30

OLŠEVEK: ob 15- ih LUŽE: ob 15- ih HRASTJE: ob 15- ih SREDNJA VAS: ob 15.30

VOKLO: ob 16- ih VOGLJE: ob 16- ih TRBOJE: ob 16- ih