Godovi in svete maše od 4. do 11. maja 2020

MAJ
4
PONEDELJEK
FLORJAN
mučenec
19.00 †Janez Sajovic, 7. dan
          †Stane Vidmar, obl.
          †starši Franc in Terezija Torkar
20.00 †brata Miro in Stane Kozelj (HOTEMAŽE)
MAJ
5
TOREK
GOTARD
škof
19.00 †Ljudmila Gašperšič, obl.
          †Filip Sajevic, obl.
MAJ
6
SREDA
DOMINIK SAVIO
dijak
19.00 †starši ter bratje in sestre Draksler
20.00 †Anica Kern
          †Urša Aljančič Zoran (SREDNJA VAS)
MAJ
7
ČETRTEK
GIZELA
opatinja
19.00 †oče in strici Vodnik
          †starši Varl, Kristina Legat
          ter Janez in Januš 
Smrekar
MAJ
8
PETEK
Obletnica posvetitve
ljubljanske stolnice
19.00 †Andrej in Milka Potočnik
          †Janez in Marija ter vsi rajni
             iz družine Hvasti
20.00 †Alojzij in starši Štern (VISOKO)
MAJ
9
SOBOTA
IZAIJA
prerok
  8.00 †starši Jože in Francka Likozar, obl. (VOKLO)
19.00 †Janez in Antonija Novak
          †Marija Petrovič
MAJ
10
NEDELJA
5. VELIKONOČNA
NEDELJA
  6.00 †Angelca Markun, obl.
  8.00 za zdravje in srečno operacijo
  8.00 †Jakob Ferjan (OLŠEVEK)
10.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
19.00 za farane; v zahvalo in priprošnjo

 OBHAJANJE SVETIH MAŠ

S ponedeljkom, 4. maja, bomo s sproščanjem ukrepov zoper koronavirus duhovniki ponovno lahko obhajali svete maše skupaj z verniki. Seveda pa moramo tudi pri sveti maši še vedno upoštevati državne ukrepe z nošenjem mask, razkuževanjem rok, fizične distance vsaj 1,5 metra… Prosim, da omenjene smernice upoštevate in tako še naprej vsi skupaj odgovorno skrbimo za zdravje drug drugega. Da bomo še lažje obhajali sveto bogoslužje znotraj navodil, bomo v času epidemije ob nedeljah pri farni cerkvi imeli še eno dodatno sveto mašo in sicer zjutraj ob 6- ih. Sicer pa povabljeni, da se zlasti starejši nad 70 let raje udeležujete svetih maš med tednom, ko je običajno manjši obisk in se v cerkvi prostorsko lažje razdelimo na primerni varnostni razdalji. Podrobne smernice in navodila naših škofov so dodatno objavljena na župnijski spletni strani in oglasni deski pred cerkvijo.