Srednja vas

Markova procesija iz Visokega v Srednjo vas

V četrtek, 25. aprila je godoval sveti Marko, ki je tudi priprošnjik za Božji blagoslov polja ter odvrnitev toče in vsakršne druge nezgode v naravi. V ta namen je bila zvečer ob 19. uri na Visokem sveta maša. Sledila je prošnja procesija proti cerkvi svete Radegunde v Srednji vasi. Visoški gasilci so z zaporo ceste poskrbeli za varnost. Med procesijo, ko je g. župnik blagoslavljal polja, smo molili rožni venec. V cerkvi v Srednji vasi smo še zmolili litanije in prejeli evharistični blagoslov. Več slik.