delivci obhajila

Farno žegnanje

V nedeljo, 14. oktobra, na praznik farnega žegnanja smo pri jutranji sveti maši ob 8. uri v prezbiteriju blagoslovili nov „misijonski križ.“ Gre za restavrirani križ z Jezusom, ki je preko 150 let nagovarjal samostan sester uršulink v Škofji Loki. Odslej pa bo kot glavni križ naše župnijske cerkve nagovarjal sedanji in prihodnji rod našega župnijskega občestva. /nadaljevanje/

Pri sveti maši ob 10. uri pa je bila po nadškofovem pooblastilu umestitev štirih mož v službo izrednega delivca svetega obhajila. Ti možje, ki se bodo v tej službi pridružili Gašperju Berčiču in jih je Župnijski urad Šenčur predlagal nadškofu msgr. Stanislavu Zoretu, so: Jože Žugec, Jani Jeraj, Matej Mozetič in Andrej Uranič. Po nadškofovem dekretu bodo lahko redno delili sveto obhajilo pri svetem bogoslužju in tudi bolnikom po domovih znotraj naše župnije. S petimi izrednimi delivci svetega obhajila bo tako lahko obhajilo pri svetih mašah potekalo še bolj urejeno in nemoteno. Če bi kdo želel poleg prvih petkov v mesecu sveto obhajilo prejemati na domu vsako nedeljo, se lahko obrne na katerega koli izrednega delivca. Seveda pa ti izredni delivci ne morejo podeljevati zakramenta svete spovedi in bolniškega maziljenja.