2013 februar » župnija sv. Jurija, Šenčur
  • župnija sv. Jurija, Šenčur

  • Križev pot na Prebačevem

26. februar 2013

Križev pot na Prebačevem

V podružnični cerkvi na Prebačevem v postnem času vsak petek poteka molitev križevega pota. Otroci s Prebačevega in Hrastja so izdelali podobo Jezusa na križu ter postaje križevega pota, radi pa sodelujejo tudi pri molitvi. Njihovo delo je predstavljeno na fotografijah.

 10. februar 2013

Birma, 10. februar 2013

V nedeljo, 10. februarja, smo pri sveti maši ob 10. uri obhajali slovesnost svete birme za birmance devetega razreda.

Birmovalec, prelat Anton Slabe, je birmal 61 fantov in deklet.

V pridigi je med drugim dejal: … Nikogar, kdor ima pravo vero, ga ne bo strah v današnjih časih, ker niso težji od prejšnjih. Ker niso bolj zapleteni. Morda so videti bolj viharni, ker so pač tik pred očmi in nič več. Prešli bodo, ostalo bo to, kar je večno veljavno, kar je resnično, kar je pravično. In to je vaš zaklad. Danes ga sprejemate zase, za svoje domače, za vso župnijo in za ves narod. Želim vam, da bi svoje poslanstvo, kamorkoli vas bo že Bog poslal, za karkoli vam bo dal talente, sposobnosti in moč, da bi tam živeli v tem razpoloženju, kakor so živeli Izaija in Pavel, in potem tudi Simon, ko je priznal pred Bogom: Grešni človek sem, toda postal je njegov namestnik. In tudi vsak od vas je Kristusov predstavnik, na nek način njegov namestnik v družbi, v katero je poslan. Ne bojte se prihodnosti. Ne bojte se!

Več slik je tukaj.

   

Več »2. februar 2013

Farni list 2/2013

oznanila Na voljo je Farni list: 2/2013.

V njem lahko med drugim preberete:

  • O LETU VERE
  • O SLOVESNOSTI SV. BIRME
  • O GOSPODARSKIH IN OBNOVITVENIH DELIH V LETU 2013


  • Božja beseda za danes

  • Zadnje objavljene slike

  • blaženi Alojzij Grozde

  • Alojzij Grozde