2011 maj » župnija sv. Jurija, Šenčur
  • župnija sv. Jurija, Šenčur

  • Farni list 6/2011

28. maj 2011

Farni list 6/2011

oznanila Na voljo je Farni list: 6/2011.23. maj 2011

Slovesnost prvega svetega obhajila na Olševku

V nedeljo 22. maja smo tudi na Olševku obhajali slovesnost prvega svetega obhajila.  Več slik.

FJS_1816 FJS_1857 FJS_1869 FJS_189419. maj 2011

Slovesnost prvega svetega obhajila v Šenčurju

V nedeljo 15. maja, je pri farni cerkvi ob 10. uri s slovesno sveto mašo 34 prvoobhajancev prejelo prvo sveto obhajilo.
Za prvoobhajance molimo, da bodo vse življenje radi obiskovali Jezusa pri sveti maši in ga tudi vredno prejemali pri svetem obhajilu. Več slik.

   14. maj 2011

Slovesnost svete birme

skupinska slika

nedeljo, 8. maja so naši birmanci prejeli zakrament svete birme, ki jim ga je podelil nadškof dr. Anton Stres.

Iz pridige: … zakrament svete birme bi lahko imenovali zakrament krščanske zrelosti ali odraslosti, kajti zrel in odrasel človek dela in živi iz prepričanja, dela s srcem, dela svobodno in je v tem svojem ravnanju srečen in vesel in ponosen. Več slik.

Pred sveto mašo

   

Sprevod Več »7. maj 2011

Priprava na sveto birmo

Slovesnost svete birme bo v nedeljo, 8. maja, s sveto mašo ob 11. uri. Birmovalec bo g. nadškof dr. Anton Stres.

Pri sami birmi bodo vse klopi v cerkvi rezervirane za birmance in njihove botre. Kar 70 mladih fantov in deklet devetega razreda iz naše župnije bo prejelo ta zakrament potrditve v veri. V tem času še več molimo zanje, da bodo zares vse življenje dojemljivi za darove Svetega Duha in zvesti Jezusovi pričevalci. Birmanci so se kot pripravo na birmo, udeleževali obredov velikonočnega tridnevja.

Birmanci so se z g. nadškofom dr. Antonom Stresom že srečali v ponedeljek, 18. aprila, ob 18. uri. Takrat je pri sveti maši g. nadškof še posebej nagovoril tudi starše in botre. Ker je to leto za našo župnijo redna birma s kanonično vizitacijo, se je ta dan po večerni sveti maši g. nadškof srečal še s člani ŽPS in ključarji iz naše župnije. Več slik

   

To nedeljo bo v župnijski cerkvi sveta maša tudi ob 8.30.1. maj 2011

Farni list 5/2011

oznanila Na voljo je Farni list: 5/2011.

V tem farnem listu preberite članek o beatifikaciji papeža Janeza Pavla II.1. maj 2011

Šmarnice

Šenčur
V mesecu maju smo vsi lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti. V župnijski cerkvi bodo šmarnice vsak večer ob 19- ih skupaj s sveto mašo (tudi ob nedeljah).
Na Visokem in na Prebačevem bodo šmarnice vsak večer ob 19.30. Še posebej ste lepo vabljeni prvoobhajanci skupaj s svojimi starši, saj se ob Mariji lahko najlepše pripravimo na prejem prvega svetega obhajila.


  • Božja beseda za danes

  • Zadnje objavljene slike

  • blaženi Alojzij Grozde

  • Alojzij Grozde